Fokus Digital Services

Неправилното прилагане на ЗСч може да Ви навлече глоба до 15 000 лв.

Спестете си разходите и стреса!

Комплектът Счетоводство без стрес Ви носи законосъобразните решения!

Какво споделиха използващите Комплекта:

"Взех си Комплекта от любопитство. Но ми беше много полезен, защото имаше случаи, които и аз съм срещала. Особено ми беше интересен този за осчетоводяване на продажба на автомобил на лизинг, преди да е изтекъл лизингът, защото и на мен ми се беше случило нещо подобно. Като си спомня колко ми беше трудно да го реша, се радвам, че си взех Комплекта."

В. Радославова, София

"Имам счетоводна къща и купих Комплекта Счетоводство без стрес за младите си служители, защото знам колко малко практика имат в университетите. След тях ги прелистих и аз и се изненадах, че има казуси, които и на мен са ми интересни."

Н. Мишев, Пловдив

Уважаеми г-н/ г-жо Счетоводител,

Няма място за компромиси във Вашата практика.

15 000 лв.

Толкова е максималният размер на глобата за нарушения на Закона за счетоводството.

ЗСч не е единственият закон, когото трябва да познавате и да прилагате. Затова работата Ви е толкова детайлна и стресова. Но няма място за грешки, защото всяка струва скъпо.

Но! Няма място и за притеснения! На Ваша страна застават:

Наръчник на счетоводителя
+
CD Закон за счетоводството - анализ и практика

В 2-та наръчника на комплекта ще откриете:

текста на актуалния ЗСч - за да Ви е винаги под ръка при нужда от справка;
специална селекция от реални практически казуси;
техните решения от експерти с дългогодишен опит.

Защо да ги имате на своя страна:

подготвят Ви за случаи, с които и Вие можете да се сблъскате!
приложими във всяка счетоводна работа!
предпазват Ви от грешки и глоби!
осигуряват Ви спокойна и уверена практика, без стрес!

Побързайте да се възползвате! Количествата са ограничени!
Можете да поръчате и по телефона!

Обадете се на 0888 933 813 и заявете избраните от Вас продукт/и!


CD Закон за счетоводство - анализ и практика

Вижте решенията, които Ви носи:

Подаване на всички съставни части на ГФО за нерегистрирано ЕООД
Счетоводни записвания за получени аванс и плащане
Отписване от счетоводните регистри на налично гориво в резервоар на камион за продажба
Счетоводни записвания за осчетоводяване на заем от съдружник
Осчетоводяване на неосчетоводени лихви за минали години
Счетоводни записвания при неплатен ДОД на етажна собственост
Корекция на неправилно осчетоводени държавни такси
Счетоводни статии и корекции на финансовия резултат при лизинг на автомобил
Счетоводни записвания за приход от спонсорство

Счетоводно отчитане на прихващания на вземания със задължения на предприятието
Отчитане на плащания от клиенти по и без фактури чрез ПОС-терминал
Счетоводни записвания за отразяване на придобиване на участие в капитала на дружество
Счетоводни записвания при получаване и погасяване на заем
Счетоводни записвания за отразяване на нетни приходи от продажби
Осчетоводяване на обезценка на сграда и земя
Осчетоводяване на възнаграждение, платено на физическо лице от Сърбия
Отписване на задължения, възникнали от 2003 г. до 2010 г.
Приключване на получен финансов резултат за сдружение с нестопанска цел

Цена на придобиване на незастроен поземлен имот
Счетоводни записвания при разходи, свързани с придобиване на недвижим имот
Осчетоводяване и приключване на счетоводни сметки за получена субсидия
Счетоводно отчитане на получено правителствено финансиране свързано с актив
Отчитане на разходи за подобрение на складова база и промяна в размера на амортизациите
Отписване на вземания от клиенти като несъбираеми
Отчитане на извършени услуги и прехвърляне на активи от две дружества на консорциума, който те създават
Осчетоводяване на продажба на автомобил преди изтичане на лизинга му
Счетоводно отчитане на оперативен лизинг при закупуване на влекачи и др.

Наръчник на счетоводителя

Вижте решенията, които получавате с него:Срокове за съхраняване на счетоводна и търговска документация
Потвърждения от клиенти или доставчици за вземания или задължения на предприятието
Определяне към коя категория принадлежи дадено предприятие според новия ЗСч
Отчети за изчисляване на себестойността
Отчитане на разходи за бъдещи периоди
Осчетоводяване на предоставено от търговско дружество дарение
Включване на възнаграждение за личен труд на съдружник в справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ
Деклариране от страна на ЕТ на получени и предоставени заеми по реда на ЗДДФЛ
Удържане и внасяне на данък за изплатен паричен доход от лихви на съдружник
Годишно изравняване на данъка за доходи от трудови правоотношения
Счетоводни статии при продажба на имот от ЧСИ
Възникване на данъчно събитие при предоставяне на готово жилище на ФЛ срещу учредено право на строеж
Регистриране по ЗДДС и основание за издаване на фактура при извършване на услуги за фирма от САЩ
Санкции за регистрираните по ЗДДС при неначисляване на данъка в срок
Начин, по който сделка по продажба на актив се отразява върху патентния данък на ЕТ
Колко години назад се връщаме по отношение на фирмените активи при данък уикенд
Прилагане на специалния ред на облагане на маржа и чл. 147
Заплащане на ДДС за стока на българска фирма, държана от италиански посредник
Декларация по чл. 22 от ЗДДФЛ за управител самоосигуряващо се лице
Патентен данък и неподадена в срок декларация
Показатели за оценка на дейността на предприятието, които трябва да се оповестяват в края на годината
Процедури по приспадане на частичен данъчен кредит по ЗДДС и годишна корекция на приспадане на частичния данъчен кредит с подаване на справка-декларация за последния данъчен период за текущата година
Данъчна основа за облагане на доход от продажба за безработно ФЛ
Удръжки върху обезщетение, законна лихва и съдебни разноски и др.

Сбогувайте се със стреса!

Нито грешките, нито глобите в големи размери могат да Ви изплашат, ако сте подготвени!

Осигурете си експертни решения, преди да се сблъскате с казусите!

Уверената практика
Спокойствието, че спазвате законите
Сигурността, че не Ви очакват проблеми

Идват при Вас с Комплект Счетоводство без стрес!

Вземете го без да се колебаете! Все пак няма да се колебаят да Ви наложат санкция при някой пропуск.

Поръчайте своя Комплект Счетоводство без стрес и ще го получите с БЕЗПЛАТНА доставка!

Внимание! За Комплекта ще платите само 39,00 лв. с ДДС. А ако решите да вземете ръководствата отделно, ще трябва да платите 70,20 лв. с ДДС!

Можете да поръчате и по телефона!

Обадете се на 0888 933 813 и заявете избраните от Вас продукт/и!

Какво още Ви препоръчваме:
РС Издателство и Бизнес Консултации – Кои сме ние?

Създадена през 2011 година, нашата компания вече 5 години предлага експертна литература в областите счетоводство, трудово право и мениджмънт.

Разчитайки на нас, можете да получите практическа помощ чрез:
електронни книги на CD - с възможност за безплатни актуализации с допълнителни статии и казуси;
печатни издания - текстове на закони и решения на реални казуси;
персонални консултации със специалисти в два онлайн портала - Портал Счетоводство (www.portalschetovodstvo.bg) и Портал ТРЗ Нормативи (www.portaltrznormativi.bg).

Стремежът ни е да правим своите клиенти по-успешни, по-компетентни, по-големи професионалисти.

Работим с екип утвърдени експерти от градовете София, Варна, Русе, Габрово, Пловдив. Сред тях се нареждат проф. д-р Стоян Дурин, Елена Илиева, Наталия Василева, Ели Марова, Красимира Гергева, Трендафил Василев, Пламен Ангелов, Миглена Трифонова, Христо Досев и др. С тяхно съдействие Ви предоставяме най-ценния тип решения – практическите - във всяка една от трите сфери. Такива, каквито можете без колебания и съмнения да приложите в своята работа.

Свържете се с нас на електронен адрес info@biznesidei.bg и телефони + 359 877 954 760; + 359 889 333 639

Други наши продукти можете да откриете на www.straton.bg.

Форма за поръчка

Поставете отметка на желаните продукти:

Попълнете

Телефонният Ви номер е необходим, за да се свържем с Вас относно Вашата заявка .
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специална защита, по смисъла на ЗЗЛД. Давам съгласието си "РС издателство и бизнес консултации" ЕООД да събира и обработва попълнените данните в този талон. Информационна бележка!

Условия за връщане и рекламация

* Полетата маркирани със звездичка са задължителни!

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ